Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

(πρώην Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4308/2014)

Πρόκειται για τους νέους κανόνες Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών που αντικατέστησαν τον παλαιό ΚΒΣ, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διατάξεων που διέπουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς τις εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 17 του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Από τα πιο βασικά μαθήματα λογιστικής, γίνεται σε βάθος προσέγγιση των διατάξεων που σχετίζονται με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση των διαφόρων φορολογικών στοιχείων ανά περίπτωση (τιμολόγια, αποδείξεις κ.ά.) και των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων, προκειμένου μια επιχείρηση να είναι νομοταγής και να λειτουργεί σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

 • Ανάπτυξη κατά άρθρο του Ν.4308/2014 - παραδείγματα
 • Ανάλυση δημοσιευμένων περιπτώσεων με παραβάσεις εταιριών
 • Ασκήσεις σωστού - λάθους και ερωτήσεις κρίσεως πάνω σε πραγματικές εφαρμογές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΥΛΗ:

 • Έννοια επιτηδευματία, λιανική και χονδρική πώληση
 • Κατηγορίες βιβλίων και περιεχόμενο
 • Εκδοθέντα παραστατικά: τιμολόγιο, απόδειξη, έγγραφο μεταφοράς
 • Απόδειξη δαπανών, δελτίο αυτοπαράδοσης
 • Βιβλία παγίων και απογραφών
 • Χρόνος και τόπος τήρησης των βιβλίων
 • Παραβάσεις-κυρώσεις-πρόστιμα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Δ. Σταματόπουλος: «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», 2013
 • Π. Παπαδέας , «ΚΦΑΣ: Λογιστικά αρχεία, βιβλία και στοιχεία με ΦΠΑ και ΕΛΠ», 2015

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+