Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Επικαιροποιημένο και με τις διατάξεις του Ν.5073/2023

Από 1/1/2024 στο ισχύον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 ενσωματώνονται δυο βασικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες διατάξεις του Ν.5073/2023 και αφορούν:

  • Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις για τους έχοντες παιδιά, καθώς αυξάνεται η μείωση του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος αναλογικά με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.
  • Το πραγματικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα μιας ατομικής επιχείρησης (κέρδος ή ζημιά) συγκρίνεται και ΔΕΝ θα μπορεί να υπολείπεται για φορολογικούς λόγους από ένα ελάχιστο τεκμαρτό κέρδος που συνυπολογίζει 3 κριτήρια ανά περίπτωση, με πρώτη χρήση εφαρμογής το 2023. Ενημερωθείτε για τις εξαιρέσεις, τις μειώσεις και τις ειδικές περιπτώσεις των νέων διατάξεων εν αναμονή διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Δημοσιεύτηκε 17/1/2024

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+