Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η αναλυτική λογιστική περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές που αφορούν την ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), που σχετίζεται αποκλειστικά με την κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυσκολία αυτού του μαθήματος έγκειται στην παρακολούθηση με τρόπο διεξοδικό και λεπτομερές όλου του κυκλώματος της παραγωγής μέχρι και την εξαγωγή του τελικού καθαρού αποτελέσματος.

Για καλύτερη και πιο εύκολη κατανόηση αυτού του αντικειμένου, παρέχονται λεπτομερείς σημειώσεις μεθοδολογίας και πραγματικές εφαρμογές από γνωστές βιομηχανίες παραγωγής, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν τμήματα – groups ανά ομάδα φοιτητών.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Αρχές και κανόνες λειτουργίας ομάδας 9 του ΕΓΛΣ
  • Προσδιορισμός λειτουργικού κόστους, βιβλία παραγωγής - κοστολογίου
  • Σύνδεση γενικής και αναλυτικής λογιστικής
  • Κοστολόγηση για τη λήψη αποφάσεων
  • Εφαρμογές στις εγγραφές της ομάδας 9

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Κεχράς Ι.Δ: «Η κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων με την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.», Νομική Βιβλιοθήκη, 2010
  • Αληφαντής Γ, «Αναλυτική λογιστική και λογιστική των υποκαταστημάτων», 2009
  • Γρηγοράκος Θ, «Ανάλυση ερμηνεία του ΕΓΛΣ», 2008

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+