Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Όμιλοι Επιχειρήσεων

Για την αντιμετώπιση του έντονου ανταγωνισμού στον εμπορικό κόσμο, είναι πλέον συχνό φαινόμενο η ένωση επιχειρήσεων διαφορετικού αντικειμένου εργασίας και μεγέθους με σκοπό τη δημιουργία ομίλων εταιριών.
Το αντικείμενο της λογιστικής ενοποίησης αφορά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου, καθώς και το λογιστικό χειρισμό σε θέματα εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης και διάσπασης επιχειρήσεων.


Με τα παρεχόμενα μαθήματα λογιστικής διδάσκεται συγκεκριμένη μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή, τόσο όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία (ΕΓΛΣ) όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 27,28 και 31 που σχετίζονται με τα θέματα αυτά.

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Είδη ομίλων: οριζόντιος και κάθετος, άμεση και έμμεση κατοχή μετοχών
  • Λογιστικός χειρισμός εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης, διάσπασης επιχειρήσεων
  • Κατάρτιση ενοποιημένων καταστάσεων: μέθοδοι καθαρής θέσης και κόστους
  • Ολική και μερική ενοποίηση: εγγραφές
  • Λογιστική υποκαταστημάτων: ανεξάρτητη και εξαρτημένη
  • Επενδύσεις σε μετοχές: μέθοδος καθαρής θέσης, δίκαιης αξίας-ΔΛΠ 32

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δ. Χέβας, «Η λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων», 2010
  • Γ. Αληφαντής, «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», 2010
  • Δ. Γκίνογλου – Π. Ταχυνάκης, «Λογιστική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων», 2004
  • Ν. Πρωτοψάλτης, «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», εκδ Σταμούλη ΑΕ, 2005

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+