Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Αυτή η ενότητα υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  • Την καθοδήγηση στη λύση ασκήσεων λογιστικής ή ενός case study.
  • Την επικουρική επίλυση παλαιοτέρων θεμάτων εξετάσεων για καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών στις επερχόμενες εξετάσεις.
  • Την παροχή μεθοδολογίας, έντυπου υλικού λυμένων ασκήσεων και παραλλαγών στη θεματολογία εξετάσεων για περισσότερη εξάσκηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ασκήσεων που μπορούμε να δουλέψουμε:

  • Άσκηση ημερολογιακών εγγραφών - λογιστικού κυκλώματος (Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι)
  • Εφαρμογή αποτίμησης ΜΣΟ και FIFO και εύρεση μικτού αποτελέσματος (Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ)
  • Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος κατά ΕΓΛΣ (Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι)
  • Άσκηση οριακής (μεταβλητής) και πλήρους κοστολόγησης (Λογιστική κόστους)
  • Εφαρμογή Έκθεσης Κόστους Παραχθέντων (Λογιστική κόστους)
  • Λογιστικές εγγραφές σύστασης ΑΕ (Λογιστική εταιριών)

(Τις λύσεις θα βρείτε εδώ)

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+