Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θέματα φορολογίας, καθώς ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβάλλεται σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα, εφαρμόζεται απρόσωπα σε όλους τους συναλλασσομένους και αποτελεί το κύριο έσοδο του ελληνικού Δημοσίου.


Η πολυπλοκότητα του Ν. 2359/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» με όλες τις ισχύουσες τροποποιήσεις απαιτεί μια ενότητα μαθημάτων που να εμβαθύνει με απλό και ουσιαστικό τρόπο στις επιμέρους διατάξεις, παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα και πραγματικές εφαρμογές για άμεση κατανόηση των εν λόγω διατάξεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ για επαγγελματίες:

Βραχυχρόνιο πρόγραμμα κατάρτισης: Ειδικές διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενο του ΦΠΑ, ισχύοντες συντελεστές
 • Φορολογητέες πράξεις και αξίες
 • Απαλλασσόμενοι και εξαιρούμενοι του ΦΠΑ
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εισαγωγές - εξαγωγές
 • Τριγωνικές συναλλαγές
 • Pro-rata σε ΦΠΑ
 • Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ – Φ2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπαδέας Π, «Λογιστική έμμεσων φόρων σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο», 2015
 • Τότσης Χ, "Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", 2014
 • Σγουρινάκης Ν - Μιχελάκης Β, "Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, πρακτική εφαρμογή", εκδ Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2014
 • Φλώρος Αριστείδης, "Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του ΦΠΑ", εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2012

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+