Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

fast training!

Πρόκειται για ένα πλήρως εξειδικευμένο πρόγραμμα fast training 10 ωρών, που εντρυφεί στις νομικές και πολεοδομικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, γνωστό ως Ε9.

 • Το σεμινάριο δεν απαιτεί προγενέστερες γνώσεις λογιστικής, καθώς εξειδικεύεται στη συγκεκριμένη ύλη συμπλήρωσης του εντύπου Ε9.
 • Απευθύνεται σε ιδιώτες, βοηθούς λογιστών και επαγγελματίες.
 • Δύναται να διεξαχθεί δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά ή απομακρυσμένα μέσω skype.
 • Παρέχεται έντυπο υλικό, τόσο με τις απαιτούμενες διατάξεις όσο και με πραγματικά συμβόλαια και case studies με ανώνυμα στοιχεία των εμπλεκομένων.

Περισσότερα...

fast training!

Στα πλαίσια του fast training προσφέρεται η κάτωθι ενότητα μαθημάτων συνολικής διάρκειας 10 ωρών που εκπαιδεύει στη λογιστική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), περιλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες από τη σύνταξη του καταστατικού και έναρξη της εταιρίας μέχρι και το κλείσιμο του Ισολογισμού.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε άτομα που γνωρίζουν λογιστική, δηλαδή σε βοηθούς λογιστών, οικονομολόγους, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης.
 • Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά ή απομακρυσμένα μέσω skype.
 • Παρέχεται έντυπο υλικό, με υπόδειγμα καταστατικού, απαιτούμενες διαδικασίες στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και πραγματικό παράδειγμα τήρησης βιβλίων γ κατηγορίας για πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4072/2012.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για παράταση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους. 

Περισσότερα...

fast training!

Με ένα σύντομο και στοχευμένο πρόγραμμα 6 ωρών επιδιώκεται η πρακτική κατανόηση των λογιστικών ενεργειών κλεισίματος Ισολογισμού για πολύ μικρές και μικρές οντότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, οικονομολόγους, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης, που ήδη γνωρίζουν λογιστική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
 • Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά ή απομακρυσμένα μέσω skype.
 • Παρέχεται έντυπο υλικό με λυμένα παραδείγματα εμπορικής επιχείρησης και εταιρίας παροχής υπηρεσιών για πλήρη κατανόηση της διαδικασίας σε δύο κλάδους.
 • Η προτεινόμενη ύλη προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των συμμετεχόντων εφόσον για παράδειγμα αφορούν το λογιστήριο μιας μεμονωμένης επιχείρησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα για παράταση επιπλέον μαθημάτων. 

Περισσότερα...

Η προτεινόμενη ενότητα μαθημάτων στοχεύει να εισάγει έναν «αρχάριο» λογιστή στην τήρηση βιβλίων β' κατηγορίας για επιχείρησεις όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσίας και εμπορίου, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό.

 • Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να διδαχθούν τα απλογραφικά βιβλία, ανεξαρτήτως προΰπηρεσίας ή βάθους γνώσεων.
 • Το πρόγραμμα διαρκεί 14 ώρες.
 • Περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία που απαιτείται για την τήρηση των β' κατηγορίας βιβλίων, όπως διατάξεις των ΕΛΠ, ΦΠΑ και φορολογία νομικών προσώπων (έντυπα Ε3 και Ν)
 • Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ενδοεπιχειρησιακά ή απομακρυσμένα μέσω skype, και προσαρμόζεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις ύλης των ενδιαφερομένων.
Περισσότερα...

Τα συγκεκριμένα μαθήματα περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες εργατικών και υπολογισμού μισθοδοσίας, προκειμένου ένας βοηθός λογιστή να καταρτιστεί σε σημαντικό βαθμό στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία και στις ηλεκρονικές υπηρεσίες του Εργάνη και του ΙΚΑ, με χρήση πρακτικών εφαρμογών.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διδαχθεί την εν λόγω ενότητα από μηδενική βάση γνώσεων και ανεξαρτήτως λογιστικής κατάρτισης.
 • Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 14 ώρες.
 • Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης ή μέσω skype.
Περισσότερα...

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει στην επιμόρφωση των επαγγελματιών στις νέες διατάξεις των ΕΛΠ του Ν.4308/2014, περιλαμβάνοντας όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για τη λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης, ξεκινώντας από μηδενική βάση γνώσεων.

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε αρχάριους λογιστές, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομολόγους που δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε επιχειρήσεις γ κατηγορίας λογιστικών βιβλίων.
 • Το σεμινάριο διαρκεί 20 ώρες.
 • Παρέχονται κατανοητές και απλές σημειώσεις πάνω στα βασικά άρθρα του Νόμου.
 • Διδάσκεται πραγματικό παράδειγμα επιχείρησης για το κλείσιμο του Ισολογισμού.
 • Η ενότητα μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης και απομακρυσμένα, μέσω skype.
Περισσότερα...

Αυτή η ενότητα μαθημάτων εμβαθύνει στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και διαρκεί 12 ώρες. Εξειδικεύεται στα πιο σημαντικά άρθρα του Κώδικα ΦΠΑ, μια από τις βασικότερες αλλά και πολύπλοκες ενότητες της ελληνικής νομοθεσίας, που επηρεάζει άρδην τις εμπορικές συναλλαγές, καθώς ο ΦΠΑ αποτελεί το βασικότερο έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

 • Απευθύνεται σε βοηθούς λογιστές και οικονομολόγους που ήδη έχουν εμπειρία με την τήρηση των απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων και επιζητούν περισσότερη εξοικείωση με τις διατάξεις του ΦΠΑ.
 • Παρέχεται πλήρες επικαροποιημένο έντυπο υλικό με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Χρησιμοποιούνται τα έντυπα της εφορίας και πραγματικά πρακτικά παραδείγματα για εξοικείωση.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή απομακρυσμένα μέσω skype.
Περισσότερα...

Το εν λόγω σεμινάριο επικεντρώνεται στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με τον ισχύον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και διαρκεί 16 ώρες.

 • Απευθύνεται σε ιδιώτες, εργαζόμενους και επαγγελματίες, χωρίς να προαπαιτείται κάποιο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας.
 • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται έντυπο υλικό με τις διατάξεις και πρακτική συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας με πραγματικά παραδείγματα.
 • Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω skype.
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+