Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Ο Νόμος 4308/2014 αντικατέστησε στην ουσία το ΕΓΛΣ (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) με τα ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), με σκοπό να εκσυγχρονίσει τους κανόνες που αφορούν τη λογιστική τήρηση των βιβλίων μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά κάποιους νέους και λίγο δυσνόητους όρους (Παράρτημα Α), προκειμένου να περιγράφεται πλέον οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μιας οικονομικής μονάδας.

Δημοσίευση 12/2/2016

 

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+