Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Ένα από τα πιο κρίσιμα χρονικά σημεία στη λήψη ενός πτυχίου είναι η επιλογή θέματος στη διπλωματική εργασία, που πολλές φορές είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των σπουδών ενός φοιτητή. Η δυσκολία εύρεσης και επιλογής ενός θέματος έγκειται κυρίως στην προφανή απειρία ενός φοιτητή σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης μιας πτυχιακής, στον περιορισμένο χρόνο για τη συγγραφή της και στις ακαδημαϊκές προτιμήσεις του εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή όσον αφορά το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί η πτυχιακή.

Δημοσίευση 1/10/2019

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+