Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

ΔΕΟ 25

Η ενότητα λογιστικής στο προπτυχιακό τμήμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος γνώσεων του κλάδου ικανό να ανταπεξέλθει στην αντίστοιχη αγορά εργασίας. Ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στα βασικά άρθρα χρηματοοικονομικής λογιστικής, στις έννοιες της κοστολόγησης και στις ενδιαφέρουσες διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία πριν τις γραπτές εξετάσεις και οργάνωση στο διάβασμα.

Δημοσίευση 2/7/2019

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+