Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας που εισάγεται με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 στοχεύει στην επιβάρυνση κάθε χρήσης με το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα λογιστικά κέρδη αυτής, στην περίπτωση που υπάρχει προσωρινή χρονική διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός λογαριασμού και της φορολογικής του βάσης.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 69/24-9-2014

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+