Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Η έννοια της ρευστότητας είναι αλληλένδετη με τη βραχυχρόνια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας την ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται στην κάλυψη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους με τη δυναμικότητα ρευστοποίησης των υπαρχόντων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση ο βασικότερος αριθμοδείκτης αξιολόγησης της ρευστότητας είναι το καθαρό χρέος προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, γνωστός ως Net Debt Leverage, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του στον κλάδο υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις εισηγμένες επιχειρήσεις Byte Computer, Logismos, Profile, Quality and Reliability, Quest Συμμετοχών για τη χρήση 2016.

Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

28ο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017

 

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+