Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Το έντυπο απεικόνισης της περιουσιακής κατάστασης Ε9 αποτελεί το μοναδικό έντυπο των αρμόδιων φορολογικών αρχών στο οποίο απεικονίζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί ακινήτων, συμπεριλαμβάνοντας τα πάσης φύσεως οικοδομήματα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, τα οικόπεδα εντός σχεδίου, καθώς και τα γήπεδα – αγροτεμάχια εκτός σχεδίου.

Η μοναδικότητα του εντύπου έγκειται στο ότι απεικονίζει νομικά δικαιώματα επί των ακινήτων και όχι μόνο ακίνητα, όπως πιστεύεται στην πλειοψηφία των ιδιοκτητών. Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι ακινήτων που υπολογίζονται από τις πληροφορίες που αντλούνται από το Ε9 αφορούν κάθε δικαίωμα ξεχωριστά και όχι κάθε ακίνητο διακριτά.

Δημοσίευση 11/3/2016

 

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+