Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Άρθρο 39 Ν. 4387/2016

Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 στον ενιαίο φορέα ασφάλισης καλούμενος ως Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος στην ουσία απορροφά τα επιμέρους ταμεία ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 53.

Στον νέο τρόπο υπολογισμού εντάσσονται κατά την παρ. 7 του άρθρου 39 του εν λόγω Νόμου:

  • Αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως οικονομολόγοι, δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί κτλ, και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εμπορικής και βιοτεχνικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών,
  • Εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, διαχειριστές και μοναδικός εταίρος σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ,
  • Μέλη ΔΣ των ΑΕ εφόσον διατηρούν και την ιδιότητα του μετόχου σε ποσοστό 3%.

*Τα ποσοστά ασφάλισης και το κατώτατο όριο εισφορών του εν λόγω άρθρου ισχύουν έως 31/12/2018. Ο τρόπος υπολογισμού εξακολουθεί να ισχύει από 1/1/2019 και μετά.

Δημοσιεύτηκε 3/10/2016

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+