Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Το leasing, γνωστό ως σύμβαση μίσθωσης, είναι η πιο διαδεδομένη μορφή απόκτησης πάγιων στοιχείων στο σύγχρονο εμπορικό κόσμο. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 ορίζει το λογιστικό χειρισμό των συμβάσεων μίσθωσης είτε αφορούν χρηματοδοτική μίσθωση (finance lease) και αποκτάται η κυριότητα του παγίου είτε αφορούν λειτουργική μίσθωση (operating lease) όπου το πάγιο απλά νοικιάζεται.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 51/1-1-2014

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+