Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Οι έννοιες του λειτουργικού και εμπορικού κύκλου μιας επιχειρηματικής οντότητας είναι συνυφασμένες με την αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του Ισολογισμού που καταλήγουν σε ένα άρτιο και ορθολογικό επίπεδο ρευστότητας. Όπως σε κάθε επιχειρηματική στρατηγική, η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πελατειακής πολιτικής συνδυαστικά με την αντίστοιχη ικανοποιητική λήψη πιστώσεων από τους προμηθευτές είναι συγκερασμός του αντικειμένου εργασιών μιας επιχείρησης και των χαρακτηριστικών του κλάδου στο οποίο ανήκει, επηρεάζοντας τόσο το λειτουργικό όσο και τον εμπορικό της κύκλο.

Δημοσιεύθηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

36ο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2019

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+