Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Στη σύγχρονη φορολογική πραγματικότητα η δήλωση και υποβολή όλων των οικογενειακών και περιουσιακών στοιχείων που περικλείουν ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και πολλές φορές απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στο εάν πρέπει να δηλωθούν κάποια εισοδήματα ή όχι ή ακόμα περισσότερο, πώς πρέπει να δηλωθούν χωρίς να έχουν επιπρόσθετες αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών φορολογικών δηλώσεων εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικής ή τροποποιητικής ή δήλωσης με επιφύλαξη ανά περίπτωση.

Δημοσιεύτηκε στο μηνιαίο περιοδικό Epsilon 7 στο 11o τεύχος Νοεμβρίου 2016

File
Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+