Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 16 και 36 δίνεται μια νέα δυναμική στη μεταγενέστερη αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εισάγοντας την έννοια της εύλογης αξίας (fair value). Ειδικά για τα πλοία, εξετάζεται και αναγνωρίζεται σε ετήσια βάση μια ζημία από μείωσης της αξίας, γνωστή στη ναυτιλία ως impairment loss.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 33-10-4-2013

Περισσότερα...

Η αρχική αποτίμηση ενός πλοίου είναι πολύ σημαντική, είτε αυτό κατασκευάζεται εξαρχής είτε αποκτάται μεταχειρισμένο, καθώς αποτελεί το βασικότερο περιουσιακό στοιχείο για μια ναυτιλιακή επιχείρηση. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 ορίζει επακριβώς το κόστος κτήσης των παγίων, τις επιτρεπόμενες μεθόδους απόσβεσης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας, που για τα πλοία είναι εξαιρετικά υψηλή.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 31/13-3-2013

Περισσότερα...

Οι δύο άξονες που διαφοροποιούνται οι χερσαίες και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι αφενός ο διαφορετικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς οι ναυτιλιακές εξαρτώνται από τα πλοία που βρίσκονται συνεχώς «εν κινήσει» και δημιουργούν έσοδα και έξοδα ανά τον κόσμο και αφετέρου ο λογαριασμός του Πλοιάρχου.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 29/13-2-2013

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2022

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+